18/07/2019 - IELTS Writing Task 1 - Australian Exports

The graph below shows the percentage of Australian exports to 4 countries from 1990 to 2012.

TỔNG HỢP ĐỀ THI THẬT IELTS 2019

The graph below shows the percentage of Australian exports to 4 countries from 1990 to 2012.

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

Phân tích đề 06/07/2019

Dạng bài Line chart – biểu đồ dây (biểu đồ đường) nói về tỉ lệ xuất khẩu của Úc sang 4 nước.

Đơn vị sử dụng trong bài: % (cần chú ý đây là line graph chứ không phải pie chart mặc dù cùng là đơn vị %, do  đó cách thức mô tả bài cũng sẽ phải khác nhau. Có thể xem thêm về cách phân biệt các dạng bài task 1. )

Biểu đồ chắc chắn có sự thay đổi về thời gian

Thì sử dụng: thì quá khứ

Xem hướng dẫn chi tiết về cách phân tích và viết một bài line graph.

Ngôn ngữ cần chú ý khi sử dụng: ngôn ngữ mô tả xu hướng, ngôn ngữ miêu tả phần trăm, ngôn ngữ so sánh và ngôn ngữ miêu tả đối tượng.

Dàn ý đề 18/07/2019

Mở bài (Introduction): viết lại đề bài theo cách khác (paraphrase). Tham khảo cách viết mở bài Task 1.

Tổng quan (Overview): Tham khảo hướng dẫn để tìm overview.

Do bài có 1 hình, chúng ta sẽ tìm 2 thông tin trong overview bao gồm:

  • Tỉ lệ xuất khẩu sang China và India tăng, còn tỉ lệ xuất khẩu sang Japan và US giảm.
  • Tỉ lệ xuất khẩu sang China tăng mạnh nhất

Thân bài (Body)

Chúng ta sẽ viết 2 đoạn thân bài

Body 1: Viết các thông tin ở năm 1990

Body 2: Viết các thay đổi xảy ra từ 1990 tới 2012.

Các lỗi hay gặp trong bài này

Đề này tôi có cho một số học viên của lớp IELTS Writing thì thấy có một số lỗi trong việc hiểu nhầm thông tin là hay gặp. Cụ thể:

  • A decline in products imported from Australia
  • Chỉ tập trung vào nói sự tăng giảm thay đổi mà quên mất nhiệm vụ so sánh ở những chỗ cần thiết.
  • Hiểu nhầm thành tỉ lệ hàng nhập khẩu từ Úc so với các hàng khác ở mỗi nước. Ví dụ hiểu thành 40% hàng hóa ở Japan là nhập từ Úc, trong khi ở bài này là xuất khẩu qua Japan chiếm 40% lượng xuất khẩu của Úc.

Bài viết – Sample

The graph below shows the percentage of Australian exports to 4 countries from 1990 to 2012.

The graph shows the proportion of exports from Australia to 4 countries from 1990 to 2012. Overall, the proportion of Australian exports to China and India was on the increase with the export to China experiencing the biggest increase while the exports to Japan and the US went down.

In 1990, over 25% of Australian products were exported to Japan, and this number was much higher than that of other countries. The US imported just over 10% of Australian products, which was ten times higher than the Australian exports to China and India.

From 1990 to 2012, the export to Japan dropped to just above 15%. In contrast, the proportion of exports to China soared, and China had replaced Japan as the leading export market of Australia since 2007, with 30% of Australian products being exported to this country in 2012. During this period, the export to the US fluctuated and then decreased to above 5% while the figure for India saw a gradual increase to 5% in 2012.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post