17/08/2019 - IELTS Writing Task 1 - The Water Levels In Reservoirs Of 6 Cities

The chart shows the water levels in reservoirs of 6 cities in Australia in October 2009 and October 2010.

TỔNG HỢP ĐỀ THI THẬT IELTS 2019

17/08/2019 – IELTS Writing Task 1 – The Water Levels In Reservoirs Of 6 Cities

The chart shows the water levels in reservoirs of 6 cities in Australia in October 2009 and October 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

Phân tích đề 17/08/2019

Dạng bài Bar chart – biểu đồ cột, với 1 hình vẽ nói về mực nước trong các hồ chứa tại 6 thành phố tại Úc. Số liệu so sánh giữa tháng 10/2019 và tháng 10/2010.

Đơn vị sử dụng trong bài: % (cần chú ý đây là bar chart chứ không phải pie chart mặc dù cùng là đơn vị %, do  đó cách thức mô tả bài cũng sẽ phải khác nhau. Có thể xem thêm về cách phân biệt các dạng bài task 1.)

Biểu đồ có sự thay đổi về thời gian, tức là sẽ có xu hướng

Thì sử dụng: thì quá khứ

Xem hướng dẫn chi tiết về cách phân tích và viết một bài bar chart có sự thay đổi về thời gian.

Ngôn ngữ cần chú ý khi sử dụng: Ngôn ngữ miêu tả phần trăm, ngôn ngữ so sánh và ngôn ngữ miêu tả đối tượng.

Dàn ý đề 17/08/2019

the water levels in reservoirs of 6 cities in Australia

Mở bài (Introduction): viết lại đề bài theo cách khác (paraphrase). Tham khảo cách viết mở bài Task 1

Tổng quan (Overview): Tham khảo hướng dẫn để tìm overview.

Do bài có 1 hình, chúng ta sẽ có 2 thông tin trong overview bao gồm:

  • Xu hướng thay đổi của mức nước
  • So sánh độ lớn mức nước tại các thành phố khác nhau

Thân bài (Body)

Có khá nhiều cách xử lý bài viết này, mỗi cách thì sẽ có cách phân đoạn khác nhau

Cách 1:

Body 1: Các số liệu năm 2009.

Body 2: các số liệu năm 2010

Cách 2:

Body 1: nhóm các thành phố 2, 4, 5, 6 (có mực nước lớn hơn 50%)

Body 2: nhóm các thành phố 1, 3 (có mực nước nhỏ hơn 50%)

Cách 3:

Body 1: nhóm các thành phố 2, 3, 5, 6 (do có xu hướng tăng)

Body 2: nhóm các thành phố 1, 4 (do có xu hướng khác)

Các lỗi hay gặp trong bài này

Đề này tôi có cho một số học viên của lớp IELTS Writing thì thấy có một số lỗi trong việc hiểu nhầm thông tin là hay gặp. Cụ thể:

  • 40% of water in city 1 was stored in reservoirs – diễn đạt hoặc hiểu sai vấn đề vì ở đây là 40% hồ chứa là có nước.
  • Quá tập trung vào mô tả số liệu hoặc xu hướng mà quên mất sự so sánh.

Bài viết – Sample

The chart shows the water levels in reservoirs of 6 cities in Australia in October 2009 and October 2010.

The chart shows the level of water in reservoirs recorded in October 2009 and October 2010 in 6 cities in Australian. Overall, more water was stored in reservoirs with the exception of city 1 and city 4. It can be seen that the water level in city 2 and city 6 was higher than that of other cities.

In October 2009, the level of stored water in city 2 and city 6 was above 70%. This number was much higher than that of city 3 and city 4, at under 40%. A year later, the level of water in reservoirs in city 2 and city 3 increased slightly while the figure for city 5 and city 6 grew significantly. The water level of reservoirs in city 6 was nearly 100%, reaching its full capacity.

The water level in city 1 and city 4 in October 2009 was around a half of maximum capacity. The level of water kept in reservoirs in city 1 decreased by 10% whereas there was no change in the level of water in city 4’s reservoirs.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post