06/07/2019 - IELTS Writing Task 1 - Cultural Activities & Sports Australia

The charts show the percentage of boys and girls aged 5-14 taking part in cultural activities and sports in Australia in 2003.

TỔNG HỢP ĐỀ THI THẬT IELTS 2019

The charts show the percentage of boys and girls aged 5-14 taking part in cultural activities and sports in Australia in 2003.

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

Phân tích đề 06/07/2019

Dạng bài Bar chart – biểu đồ cột, bao gồm 2 hình vẽ. Biểu đồ 1 nói về tỉ lệ nam và nữ tham gia vào một số hoạt động văn hóa, biểu đồ 2 nói về tỉ lệ nam và nữ tham gia vào thể thao.

Đơn vị sử dụng trong bài: % (cần chú ý đây là bar chart chứ không phải pie chart mặc dù cùng là đơn vị %, do  đó cách thức mô tả bài cũng sẽ phải khác nhau. Có thể xem thêm về cách phân biệt các dạng bài task 1.)

Biểu đồ không có sự thay đổi về thời gian.

Thì sử dụng: thì quá khứ

Xem hướng dẫn chi tiết về cách phân tích và viết một bài bar chart không có sự thay đổi về thời gian

Ngôn ngữ cần chú ý khi sử dụng: Ngôn ngữ miêu tả phần trăm, ngôn ngữ so sánh và ngôn ngữ miêu tả đối tượng 

Dàn ý đề 06/07/2019

Mở bài (Introduction): viết lại đề bài theo cách khác (paraphrase). Tham khảo cách viết mở bài Task 1.

Tổng quan (Overview): Tham khảo hướng dẫn để tìm overview.

Do bài có 2 hình, chúng ta sẽ có 2 thông tin trong overview bao gồm:

  • Tỉ lệ nam chơi thể thao nhiều hơn nữ.
  • Tỉ lệ nữ tham gia vào các hoạt động nhiều hơn nam, trừ play musical instruments.

Thân bài (Body)

Do bài có 2 hình, chúng ta sẽ viết 2 đoạn thân bài

Body 1: viết các thông tin về sports do sports khá ít thông tin nên tôi chọn viết trước. (Tương đương việc đề cập tới sport trước ở overview)

Body 2: viết các thông tin về cultural activities.

Do bài có 2 hình, chúng ta sẽ có 2 thông tin trong overview bao gồm:

  • Tỉ lệ nam chơi thể thao nhiều hơn nữ.
  • Tỉ lệ nữ tham gia vào các hoạt động nhiều hơn nam, trừ play musical instruments.

Thân bài (Body)

Do bài có 2 hình, chúng ta sẽ viết 2 đoạn thân bài

Body 1: viết các thông tin về sports do sports khá ít thông tin nên tôi chọn viết trước. (Tương đương việc đề cập tới sport trước ở overview)

Body 2: viết các thông tin về cultural activities.

Do bài có 2 hình, chúng ta sẽ có 2 thông tin trong overview bao gồm:

  • Tỉ lệ nam chơi thể thao nhiều hơn nữ.
  • Tỉ lệ nữ tham gia vào các hoạt động nhiều hơn nam, trừ play musical instruments.

Thân bài (Body)

Do bài có 2 hình, chúng ta sẽ viết 2 đoạn thân bài

Body 1: viết các thông tin về sports do sports khá ít thông tin nên tôi chọn viết trước. (Tương đương việc đề cập tới sport trước ở overview)

Body 2: viết các thông tin về cultural activities.

Các lỗi hay gặp trong bài này

Đề này tôi có cho một số học viên của lớp IELTS Writing thì thấy có một số lỗi trong việc hiểu nhầm thông tin là hay gặp. Cụ thể:

  • The number of boys – hoàn toàn sai vì chúng ta đang chỉ có số liệu về phần trăm
  • More boys played sports than girls – sai tiếp vì đây là so sánh về số lượng, chúng ta chỉ có số liệu về phần trăm.

Bài viết – Sample

The charts show the percentage of boys and girls aged 5-14 taking part in cultural activities and sports in Australia in 2003.

The charts show the participation of boys and girls who were 5 to 14 years old in 4 cultural activities and sports in Australian in 2003. Overall, the prevalence of playing sport was higher in boys than girls, and the participation rate of girls in cultural activities was higher than that of boys, with the exception of playing musical instruments.

In terms of sport, the proportion of boys playing sports was 70% while nearly half of girls played sports in 2003.

At the same time, there was a participation rate of 15% of boys playing a musical instrument, which was higher than 10% of girls. In contrast, dancing was the most popular cultural activities among girls with 25% of them participating, and this number was by far higher than only 2% of boys. 5% of girls took part in drama or singing, which was just higher than the rate of participation of boys in the same activities.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post