01/08/2019 IELTS Writing Task 1 - temperatures and hours of daylight

The table below gives information about the temperatures and hours of daylight in 2 cities in May 2007.

TỔNG HỢP ĐỀ THI THẬT IELTS 2019

01/08/2019 IELTS Writing Task 1 – temperatures and hours of daylight

The table below gives information about the temperatures and hours of daylight in 2 cities in May 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

KHÓA HỌC CHỮA BÀI IELTS WRITING

Bạn luôn cảm thấy kỹ năng IELTS Writing không có tiến bộ vì viết bài IELTS Writing mà không có người chữa? Bạn có thể đăng ký chữa bài cùng tôi. Tôi đã giúp các bạn học viên chăm chỉ nâng từ 1 tới 2 band điểm sau khóa học, liệu bạn có thể nâng điểm như vậy? 

Phân tích đề 01/08/2019

Dạng bài Table bảng biểu – với 2 bảng so sánh số liệu về nhiệt độ (cao nhất và thấp nhất) và thời gian ban ngày (từ lúc bình minh tới hoàng hôn) của 2 thành phố là Mumbai và Moscow tại cùng thời điểm trong năm là May 2007.

Đơn vị sử dụng trong bài: về thời gian là số giờ, về nhiệt độ là °C

Bảng có sự thay đổi về thời gian, nhưng sẽ không quá rõ ràng và nó sẽ không phải là vấn đề chính của bài nên tạm bỏ qua.

Thì sử dụng: thì quá khứ

Xem hướng dẫn chi tiết về cách phân tích và viết một table có sự thay đổi về thời gian.

Ngôn ngữ cần chú ý khi sử dụng: ngôn ngữ so sánh và ngôn ngữ miêu tả đối tượng.

Dàn ý đề 17/08/2019

01-08-2019 IELTS Writing Task 1 - temperatures and hours of daylight

Mở bài (Introduction): viết lại đề bài theo cách khác (paraphrase). Tham khảo cách viết mở bài Task 1

Tổng quan (Overview): Tham khảo hướng dẫn để tìm overview.

Do bài có 2 hình với 2 đối tượng cần quan tâm là nhiệt độ và số giờ, chúng ta sẽ có 2 thông tin trong overview bao gồm:

  • So sánh về nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của 2 thành phố. (Tất nhiên chẳng ai đi so sánh nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của 1 thành phố cả)
  • So sánh về thời gian của ban ngày của 2 thành phố.

Thân bài (Body)

Có khá nhiều cách xử lý bài viết này, mỗi cách thì sẽ có cách phân đoạn khác nhau

Cách 1:

  • Body 1: Viết các thông tin về Mumbai.
  • Body 2: Viết các thông tin về Moscow.

Viết theo cách này dễ viết nhưng sẽ khó mà so sánh được các thông tin giữa các thành phố với nhau.

Cách 2:

  • Body 1: Viết các thông tin liên quan tới nhiệt độ (hoặc daylight) của Mumbai và Moscow
  • Body 2: Viết các thông tin liên quan đến đối tượng còn lại của 2 thành phố.

Viết theo cách này phải so sánh nhiều hơn nhưng nó chính là mục tiêu mà mình cần phải làm.

Các lỗi hay gặp trong bài này

Đề này tôi có cho một số học viên của lớp IELTS Writing thì thấy có một số lỗi trong việc hiểu nhầm thông tin là hay gặp. Cụ thể:

  • So sánh số liệu trong cùng 1 ngày, ví dụ như Max và Min của Saturday của Mumbai, đây là cách so sánh khá vô nghĩa.
  • Quá tập trung vào mô tả số liệu và tham số liệu dẫn tới bài viết bị quá chi tiết – lỗi detail.

Bài viết – Sample

The table below gives information about the temperatures and hours of daylight in 2 cities in May 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The table compares the temperatures and the number of hours of sunlight in Mumbai and Moscow in May 2007. Overall, while the temperature in Mumbai was warmer than in Moscow, the day in Moscow was longer than in Mumbai.

In May 2007, the minimum temperature of Mumbai was steady at 29 °C during 3 days of the weekend, and the warmest day was Saturday with 35 °C of maximum temperature. In contrast, the minimum and maximum temperatures of Moscow were much lower with a temperature range from 3 °C to 10 °C, and it is warmest on Saturday when the temperature increased to 9 °C and 10 °C.

The day in Mumbai lasted 10 hours from 6.am to 4.pm whereas the daytime in Moscow was much longer with 18 hours of daylight from around 4.55 am to 10 pm. The longest day in Mumbai and Moscow was Sunday when the sun rises at 6.00 am and 4.53 am and goes down at 4.03 pm and 10.05 pm.

Chúc bạn học tốt

Hãy đăng ký khóa học IELTS Online - Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

Hãy Đánh Giá Nếu Bài Viết Hữu Ích post