Mệnh đề quan hệ là một trong những loại ngữ pháp phổ biến nhất trong tiếng Anh nên tần suất sử dụng nó trong IELTS cũng là rất nhiều. Một trong những câu hỏi nhiều nhất từ học sinh tôi và cũng là một trong những lỗi sai cơ bản nhất đó là which hay that.

1. Hai loại mệnh đề quan hệ

Thực tế thì nhiều người cho rằng 2 từ này không khác nhau bởi chúng được sử dụng trong relative clause (thực ra gọi là relative pronouns) để “bổ nghĩa” cho danh từ trong câu. Chúng đóng vai trò như một tính từ, nên gọi là bổ nghĩa.

Tôi thì không đồng ý như vậy. Từ “bổ nghĩa” dùng ở đây là không đúng. Chỉ có 1 loại là “bổ nghĩa” – tức bổ sung ý nghĩa cho danh từ. Còn một loại là định nghĩa – định danh danh từ mà chúng đứng đằng sau. Đó cũng là một dạng ngữ pháp mà các bạn cần phải nắm, mệnh đề quan hệ xác định – mệnh đề quan hệ không xác định (defining vs non-defining relative clause) hoặc mệnh đề quan hệ bắt buộc – mệnh đề quan hệ không bắt buộc (restrictive vs non-restrictive clause). Cần phải hiểu được 2 loại này thì bạn mới có thể hiểu rõ được khi nào dùng Which hay That.

Nói một cách khát quát thì mệnh đề quan hệ bắt buộc (mệnh đề quan hệ xác định, tôi gọi là defining) là mệnh đề giúp chúng ta xác định được danh từ đó là danh từ nào. Mệnh đề quan hệ không bắt buộc (mệnh đề quan hệ không xác định, tôi gọi là non-defining) là mệnh đề đưa thêm thông tin về danh từ mà người đọc đã biết trước đó là cái gì – tức đã được xác định rõ rồi)

Các bạn có thể đọc thêm tại bài này: Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định để hiểu rõ hơn.

Phân biệt mệnh đề quan hệ xác định và không xác định

 

2. Which hay That

Lấy 02 ví dụ như sau:

Example 1: My phone that I bought 2 years ago is broken.

Example 2: My phone, which I bought 2 years ago, is broken.

Ở ví dụ 1, mệnh đề “that I bought 2 years ago” giúp chúng ta xác định, định danh được đó là chiếc điện thoại nào trong số nhiều chiếc điện thoại khác của tôi. Nếu chúng ta bỏ mệnh đề này đi, chúng ta sẽ mất đi thông tin hàm ý rằng anh ta còn những chiếc điện thoại khác và chính xác thì cái nào bị hỏng.

Ở ví dụ 2, mệnh đề “wich I bought 2 years ago” chỉ đưa thêm thông tin cho chúng ta về chiếc điện thoại đang hỏng. Chúng ta không có thêm thông tin, hàm ý, nào về việc anh ta có nhiều hơn 1 chiếc điện thoại đang bị hỏng này. Việc bỏ nó đi cũng không làm mất ý nghĩa và mất tính định danh cho danh từ.

 

Lưu ý: Nhiều người cho rằng tính từ sở hữu “my” trong “my phone” là đủ để xác định, nhưng thực sự là không đủ đâu nhé, thử ngẫm lại ví dụ 1 xem nhé.

 

Tóm lại, việc trả lời câu hỏi Which hay That trong relative clause phụ thuộc vào việc bạn đã xác định được danh từ hay chưa. Dùng đúng Which hay That là cần thiết để có sự chính xác trong ngữ pháp – tiêu chí rất quan trọng trong tiếng Anh hay bất kỳ kì thi nào.

 

Tổng kết lại: Which hay That

That sử dụng trong mệnh đề xác định

Which sử dụng trong mệnh đề không xác định

Tin rằng với bài này, các bạn sẽ có thể sử dụng which hay that một cách đúng ngữ pháp nhất để tránh các lỗi mất điểm không đáng có.

Chúc các bạn học vui.

Shares