Lớp tiếng Anh trực tuyến hiện tại tôi xin phép ngưng tuyển sinh.

Lí do là trong thời gian tới tôi đang rất tất bận chuẩn bị do một dự án cá nhân nên không thể tập trung vào giảng dạy lớp này được.

Tôi chỉ duy trì các lớp IELTS Online và vẫn khai giảng bình thường.

Với các bạn có nhu cầu học lớp IELTS Online thời gian tới, nhưng nằm trong nhóm 01 sau khi đã làm xong bài test, tức cần học lại cơ bản, thì tôi khuyến khích bạn đăng ký lớp IELTS Onine sẽ học vào tháng 9 hoặc tháng 11.

Trong thời gian chờ lớp này khai giảng, bạn cần ôn tập lại kiến thức cơ bản.

Bạn có thể đăng ký lớp tháng 9 và tháng 11 và liên hệ ngay với tôi để nhận tài liệu ôn tập trước. Tài liệu này sẽ tập trung cải thiện nền tảng cho bạn, đẩy nhanh một chút quá trình ôn tập của bạn (nhưng yêu cầu sự tự giác cao).

Tài liệu này kết hợp với thái độ học tập nghiêm túc của bạn sẽ là đảm bảo để bạn tham gia được lớp IELTS Online.

Bạn vui lòng đăng ký theo hướng dẫn của tôi với lớp IELTS Online.