^^

Rất nhiều bạn hay nhầm lẫn giữa hai thì “Tương lai đơn”  và “Tương lai gần”

Khi viết bài, sử dụng sai thì sẽ gây ra hậu quả khá nghiêm trọng đấy, có thể làm bài viết của bạn trở nên kém logic hay tệ hơn là giám khảo sẽ hiểu sai ý trong bài của bạn đấy.

Thực ra, với hai thì khá đơn giản này, bạn chỉ cần để ý, tập trung đọc một chút là sẽ nắm chắc kiến thức ngay thôi. Đừng để những sự nhầm lẫn nhỏ ảnh hưởng tới điểm số nhé (((=

Q:

Sự khác nhau giữa willgoing to trong câu “I’ll go to town” và “I’m going to go to town” là gì?

Batya

[email protected]

A:

A trả lời nhanh cho câu hỏi của bạn về cách sử dụng của willbe going to là như thế này. Dùng will khi diễn tả một hành động mà người nói sẵn sàng thực hiện và có dự định thực hiện nó. Hoặc là hành động mà người nói vừa mới quyết định. Mặt khác, going to diễn tả hành động mà người nói đã có dự định từ trước. Bạn nên đặt câu của bạn vào hoàn cảnh cụ thể để thấy sự khác biệt.

Một trường hợp mà will (không phải  going to) được sử dụng để chuyển thể một lời đề nghị:

Don’t carry that big bag of groceries, Mrs.Jones. I’ll take it for you.

If you want to sell your car, I’ll buy it for $10000.

I’ll go to town – to the pharmacy – right now if you need that medicine immediately.

Trong một hoàn cảnh khác mà will (không phải going to) được sử dụng để tạo một lời hứa:

I’ll finish this work by 7:00 tonight.

I’ll call you later.

I’ll go to town for the big celebration if my team wins the championship.

Mặt khác,bạn sử dụng going to (không phải là will) để nói đến một kế hoạch có từ trước:

We’re going to take our vacation in the winter this year, not the summer. We’ve already planned a trip to Antarctica.

Sorry I can’t be at work next week. – I’m going to have minor surgery.

I’m going to go to town next Thursday – my class is having a reunion at the Central Hilton. I’ve bought a new outfit and I’m very excited about it.

Ba câu cuối có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn – We’re taking, I’m having, and I’m going.

Một vài ví dụ khác xuất hiện trong các trang sách như “Future Shock” của Marilyn Martin (cuốn sách xuất hiện trên On TESOL ’78 EFL Policies, Programs, Practices. Washington D.C.: TESOL, 1978)

Martin ghi lại về sự khác nhau giữa hai sự trao đổi dưới đây:

  • A: What about your mother’s birthday?

B: I’m going to get her a new trip.

  • A: What about your mother’s birthday?

B: I’ll get her a new mop.

Như Martin giải thích trong câu (a), “B tường thuật lại quyết định từ trước” trong khi ở câu (b), anh ta dường như là quyết định ngay tại lúc nói.

Cô ấy tiếp tục:

“Tuy nhiên, để kiểm tra sự phán đoán trực giác, chúng ta hãy nhìn vào cuộc hội thoại sau

What can I get my mother for her birthday? Oh, I know I’ll get her a new mop.

X Oh, I know! I’m going to get her a new trip.

Nó tạo cho ta sự ấn tượng rằng be going to mang quyết định từ trước, trong khi Will không bao gồm điều này.

Đây chỉ là một ví dụ cho sự khác nhau giữa will be going to. Nó còn nhiều những yếu tố ý nghĩa khác để ta chọn lựa khi tìm cách diễn đạt thời gian tương lai (Martin chia chúng thành những mục được nói đến ở bên trên). Tuy nhiên, về câu hỏi của bạn Batya, dường như sự lựa chọn có thể được quyết định dựa trên sự mong muốn ở hoàn cảnh đó (chọn lựa, ý định tại thời điểm đó, will) như trong câu “I’ll go to town” hoặc ý định làm điều gì đó có kế hoạch từ trước như trong câu “I’m going to go to town.”

Người dịch :  Bùi Phương Anh

Đăng bài : —2R—

Shares