Bổ ngữ gián tiếp với ‘to’ và ‘for’

Mỗi giới từ khác nhau đi kèm với một động từ là đã làm thay đổi hoàn toàn nghĩa của động từ đó. Bài học này đề cập đến hai giới từ “to” và “for”. Chúng ta hãy cùng học kĩ hơn với ví dụ khi chúng đi kèm với hai động từ “write” và “read” nhé

Ví dụ:

  • I always write to my dad twice a month. Hoặc

(b) I always write for my dad twice a month.

:

  • I usuallyread to my kids at night. Hoặc

(d) I usually read for my kids at night.

  Phân biệt : 

Với cả ‘write’ và ‘read’, chúng ta dùng giới từ ‘to’ khi muốn nói rằng người bố nhận bức thư và đứa trẻ được nghe những gì ở trong quyển sách. Để làm rõ hơn vấn đề này, hãy them bổ ngữ trực tiếp vào trong câu:

  • I alwayswrite a letter to my dad twice a month.

(c) I usually read books to my kids at night.

Với nhiều động từ, bao gồm ‘write’ và ‘read’ như trong ví dụ (a) và (c), có thể dung để biểu thị ai (hoặc đôi khi cái gì) là người nhận của bổ ngữ trực tiếp.

Nếu, mặc dù, chúng ta muốn chỉ ra rằng chúng ta đang hành động thay mặt người khác – thay vì người đó tự thực hiện hành động này – giới từ for sẽ giúp chúng ta:

Ví dụ, nếu ta nói:

  • I alwayswrite letters and checks for my dad twice a month.

nó có nghĩa là người bố không thể tự mình viết được – giả dụ như ông ta bị ốm hoặc là không biết chữ – vì vậy ta giúp ông ấy viết hai tháng một lần.

Tình huống tương tự với động từ ‘read’.

Ví dụ, nếu ta nói:

(e) I have to read the directions on the medicine bottles for my grandmother; her eyesight isn’t good any more.

nó có nghĩa là người bà không thể đọc hướng dẫn sử dụng trên chai thuốc được – vì mắt của bà đã không còn sáng như xưa nữa – vì vậy ta đọc những dòng chữ ấy hộ bà.

Biên dịch :  Trần Thái Diệu Linh

Đăng bài    :  —2R—

(Bài dịch được thực hiện dưới sự kiểm soát của Thầy giáo Duc Thang Bui, 2R chỉ giúp Thầy đăng bài và quản lý FanPage)

Shares