HƯỚNG DẪ CÁCH HỌC ĐỂ ĐẠT 8.5 READING

ĐÚNG . Nếu có phương pháp đúng đắn.

Dưới đây là phương pháp học và thi của một bạn là học sinh của Thầy ở chồi 17. Bạn ấy được 8.5 Reading đó. Các bạn đọc tham khảo nhé. Tất cả đã viết rất rõ ràng, chi tiết, chỉ cần chờ các bạn tải về.

Nhớ like và comment vài câu để động viên tác giả nhé các bạn

Hoi_Ky_IELTS_-_Dang_Phuong_Loan_-_Choi_17