Một số tài liệu giúp cải thiện nền tảng tiếng Anh cũng như IELTS từ cơ bản tới nâng cao

Dưới đây mình xin liệt kê ra một số tài liệu rất cơ bản cũng như nâng cao dần dần để các bạn cải thiện nền tảng tiếng Anh cũng như chuẩn bị tốt trước khi và trong quá trình học IELTS. YÊU CẦU TẤT CẢ HỌC SINH ĐÃ ĐANG VÀ SẼ HỌC LỚP MẦM, CHỒI, CỌ […]