Category: Lessons – Bài học IELTS

Bài học tiếng Anh mỗi ngày – Đáp án

Đây là bài viết tổng hợp các đáp án cho các bài học tiếng Anh mỗi ngày trong 15 phút cùng Mr. Duc Thang Bui. Tôi hiểu rằng khi làm bài tập trong chương trình học tiếng Anh hằng ngày, bạn sẽ cảm thấy khó khăn vì không có ai luyện...

Read More
Loading

Khoá Học Chữa Bài IELTS Writing

Chào các bạn, chắc hẳn khi các bạn tìm tới bài viết này cũng là lúc các bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm người chữa bài IELTS Writing nhỉ. IELTS Writing, viết ra mà không có người chữa bài thì thực sự là khó tiến bộ được....

Read More
Loading

Pin It on Pinterest