Hướng dẫn viết IELTS Writing Part II dạng solution – Lack of fresh water

hướng dẫn viết IELTS Writing Part II lack of fresh water

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết nhất cho bạn cách viết dạng bài essay với dạng bài solution trong bài thi IELTS Writing Part II. Đây không phải là một dạng bài khó trong số các đề thi IELTS Writing Part II, tuy nhiên cái khó thường lại nằm ở vấn […]

Học từ vựng IELTS hiệu quả với 5 phương pháp tới từ chuyên gia ngôn ngữ

từ điển oxford tốt nhất cho người học ielts

Học từ vựng là nền tảng của mọi ngôn ngữ. Tầm quan trọng của việc học từ vựng thì ai cũng biết nhưng phần lớn những người học ngôn ngữ chúng ta đều gặp khó khăn trong việc chinh phục chúng, vì chúng quá đông quá nguy hiểm. Thật ra vấn đề nằm ở cách […]

15 phút học tiếng anh mỗi ngày – Day 14

PRONUNCIATION 05- REVIEW 05- /t/ & /d/ sounds Listen and write the numbers of the words.   send ……… said  ……… sent  ……… set  ……… wide  …… road  ……… white  ……… wrote  ………  Audio 1:    2. Listen and write two poems. Audio 2:  Note: You just listen 3 times for every poem. Then repeat […]

15 phút học tiếng anh mỗi ngày – Day 11

PRONUNCIATION 04- REVIEW 4 –/ʃ / & /ʒ/  sounds Nào ngó qua bài tập một tẹo rồi lại chơi trung thu nào 😉   Listen and complete the text.   Recipe   Take your ….cash…. Go to the ……… Buy some ………  ……… and some ………  ………. Take then home. ……… them. Cook them for a […]