HỒI KÍ IELTS

HƯỚNG DẪ CÁCH HỌC ĐỂ ĐẠT 8.5 READING ĐÚNG . Nếu có phương pháp đúng đắn. Dưới đây là phương pháp học và thi của một bạn là học sinh của Thầy ở chồi 17. Bạn ấy được 8.5 Reading đó. Các bạn đọc tham khảo nhé. Tất cả đã viết rất rõ ràng, chi […]