bang diem thi sinh IELTS Listening 9.0

Bảng điểm của học sinh lớp IELTS Online của Duc Thang Bui. Bạn này thi đạt IELTS Listening 9.0 sau khi ôn tập chỉ 1 tháng sau khoá học IELTS Online