Dưới đây là 11 topics các bạn cần chú ý trong IELTS cuối năm 2015

11 topics này được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, các bạn chú ý ôn luyện nhé.

 

 • Technology
[sociallocker id=”288″]
 • Energy
 • Education
 • Health
 • Youth Crime
 • Traditional Culture
 • International Aid
 • The Environment
 • Government Spending
 • Economics
 • Health
[/sociallocker]

by Duc Thang Bui

Shares