Dưới đây là 11 topics các bạn cần chú ý trong IELTS cuối năm 2015

11 topics này được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, các bạn chú ý ôn luyện nhé.

 

  • Technology

by Duc Thang Bui